Gjester mot vest

ANMERKNING: DENNE PLASSEN BLE STOPPET AV SØRUM KOMMUNE, GODT HJULPET AV NOEN NABOER, ETTER MANGE OG LANGE SØKEPROSESSER. Da kan vi bekjentgjøre at vi har fått et nytt tilholdssted. Den nye plassen heter Gjester og ligger ca 2 km i luftlinje nord for Lørenfallet. Vi holder til innenfor Gardermoen kontrollsone som tidligere. Stripa såes i disse dager så den er ikke operativ ennå. Klikk i menyen på Flystripa, da får du all flyteknisk informasjon. Men, som sagt, den er ikke etablert ennå. Vi kommer tilbake her når den kan besøkes. ANMERKNING: DENNE PLASSEN BLE STOPPET AV SØRUM KOMMUNE, GODT HJULPET AV NOEN NABOER, ETTER MANGE OG LANGE SØKEPROSESSER.