Sikerhet thumb

Av Sven Borger Fiedler
Mandag 30. mai avholdt klubben sikkerhetsseminar. Gledelig var det at det dukket opp mange nye ansikter i hangaren.

Martin, som er vår sikkerhetsansvarlige, og skole- og klubbleder Jørn holdt hver sin seanse.
Martin hadde foretatt diverse risikoanalyser og laget en handlingsplan som ble gjennomgått, justert og diskutert blant medlemmene. Vi ble også gjort oppmerksom på de nye luftromsinndelingene på Østlandet og hvordan vi skal forholde oss til dem. Martin gikk så gjennom beredskapsplan for ulykker og han viste hvor disse rutinene kan finnes på nett.
Jørn gjennomgikk sikkerhetstemaer og hadde fått sønnen sin til å lage et flott legofly, med fungerende flaps og alt, for å vise effekter ved gal rorbruk under steil.Han avsluttet med de to dødsulykkene som skjedde i 2010.
Håvard Mælum var også tilstede. Han sitter i havarikomiteen og kunne utfylle Jørn med særdeles verdifull informasjon om de to stygge ulykkene vi hadde i fjor. Ved en detaljert gjennomgang av årsakssammenhengene av begge ulykkene, lærte vi hvordan vi skal unngå tilsvarende ulykker.
Det var aktiv og konstruktiv deltakelse fra alle de ti som møtte opp, og jeg føler at vi fikk mye igjen for dette viktige seminaret. Inntrykket var at alle tok sikkerheten svært seriøst, ikke bare under der og da, men også i den praktiske utøvelsen av hobbyen vår. Klubbens ulykkesstatistikk har heldigvis vært på den riktige siden de siste årene. Vi ønsker å fortsette å ha det slik, og gjennom jevnlige oppfriskningstiltak og diskusjoner skal vi holde sikkerheten i høysetet også i fremtiden.

Sikkerhet 3

Sikkerhetsansvarlig Martin Reneflot Larsen ledet seminaret.

Sikkerhet 2

Det er trivelig å holde seminar i hangaren, hvor vi er nærmest det vi er opptatt av - fly.

Sikkerhet Jorn

Sønnen til Jørn hadde fått i oppgave å lage et fly av lego. Det ble en nyttig visning av feil bruk av rorkontroller.

Sikkkerhet 1

Nesten som en rundebordskonferanse. I hvert fall viser det seg at diskusjonsgrupper fungere best når man sitter åpent mot hverandre i en sirkel.